JUDr. Emanuel Mašín - advokátní kancelář

Vítáme Vás na stránkách advokátní kanceláře JUDr. Emanuela Mašína.

Naše advokátní kancelář, to je více než 40 let zkušeností s právním zastupováním ve věcech dopravních nehod, ale i v jiných oblastech. Obhajovali jsme a zastupovali jsme přes 4.000 klientů po celé České republice. JUDr. Emanuel Mašín pracuje jako advokát od roku 1968, brzy se ve své praxi zaměřil na otázky ohledně náhrady škody a s tím související problematiku dopravních nehod. Patří k uznávaným odborníkům v tomto oboru. Tým jeho advokátní kanceláře tvoří dále advokáti Mgr. Emanuel Mašín, Mgr. David Daněk a vedoucí sekretariátu Radka Hartlová.

Díky vysoké specializaci je naše kancelář schopna zajistit účinnou právní pomoc v široké problematice dopravních nehod, spolupracujeme se soudními znalci z oboru silniční dopravy a zdravotnictví.

Dlouholeté zkušenosti nám umožňují poskytnout vysoce kvalifikovanou právní službu jednak při uplatňování náhrady škody, na kterou máte jako poškozený při dopravní nehodě nárok, a jednak při obhajobě v trestním řízení, pokud je Vám způsobení dopravní nehody kladeno za vinu. Zastupujeme klienty i v souvisejících oblastech, kterými jsou např. přestupkové řízení, řízení o ochraně osobnosti.

Jsme tak připraveni Vám pomoci ve všech složitých a nepříjemných situacích, které s sebou přináší účast na dopravní nehodě.

Kontakt

Advokátní kancelář
JUDr. Emanuel Mašín
Pavla Švandy ze Semčic 12
Praha 5 , PSČ 150 00

Tel : 257 324 579
Mob:777 119 334
E-mail:akmasin@seznam.cz

ak mašín