Ceník

 

Neváhejte nás oslovit s žádostí o pomoc a právní zastoupení. Představa, že kvalitní advokátní pomoc je cenově nedostupná, u nás neplatí. Nedojde-li během první porady k dohodě o poskytnutí právních služeb a jejich ceně, bude tato porada zdarma.

Odměnu za naše právní služby lze určit vzájemnou dohodou nebo je možné určit odměnu podle advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb.). V některých případech je praktická též dohoda o odměně vyměřené procentem z vymožené částky. Odměna je vždy přiměřená nárokům klienta.

 V České republice funguje celá řada advokátů i obchodních společností, které nabízejí pomoc v oblasti dopravních nehod a poskytují asistenci při vyřizování náhrady škody. V naší praxi jsme se setkali s klienty, kteří služeb těchto společností využili nebo jimi byli osloveni a měli jsme proto možnost se seznámit s kvalitou a cenou jimi nabízených služeb. Musíme důrazně doporučit pečlivé prostudování smlouvy, kterou Vám tyto společnosti nabídnou k podpisu, neboť se nejedná vždy o seriozní nabídky. Společnosti účtují 30 až 40 % z vymožené částky, což lze považovat za nepřiměřeně vysokou odměnu, zvláště vzhledem k tomu, že se jedná o peníze, které náleží poškozenému za škodu, kterou při nehodě utrpěl. V naší kanceláři je odměna účtována dle náročnosti práce a pohybuje se zpravidla ve výši 10 až 20 % z částky, kterou obdržíte na náhradě škody a je splatná samozřejmě až poté, co náhradu škody obdržíte.

 

Kontakt

Advokátní kancelář
JUDr. Emanuel Mašín
Pavla Švandy ze Semčic 12
Praha 5 , PSČ 150 00

Tel : 257 324 579
Mob:777 119 334
E-mail:akmasin@seznam.cz

ak mašín