Zastupování poškozených

 

Poškozeným z dopravních nehod, popřípadě pozůstalým po obětech dopravních nehod vzniká nárok na náhradu škody. Jde o odškodnění za bolestné, za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky), jednorázové odškodnění za smrt blízké osoby, za ztrátu na výdělku či na zisku, za věcnou škodu a za účelně vynaložené náklady spojené s léčením.

Nabízíme Vám právní zastoupení při jednání o této škodě, ať již v rámci smírného řešení s pojišťovnou provozovatele vozidla, jímž byla škoda způsobena, popřípadě s Českou kanceláří pojistitelů, nebo při soudním sporu o náhradě škody.

Poskytujeme právní zastupování poškozeného v trestním řízení – adhezním řízení, vedeného proti viníkovi nehody. Jednání s viníkem nehody o odškodnění nad rámec plnění pojišťovny, u které byl provozovatel vozidla pojištěn pro odpovědnost z provozu vozidla (povinné ručení).

Kontakt

Advokátní kancelář
JUDr. Emanuel Mašín
Pavla Švandy ze Semčic 12
Praha 5 , PSČ 150 00

Tel : 257 324 579
Mob:777 119 334
E-mail:akmasin@seznam.cz

ak mašín