Občanské právo

 

Poskytujeme právní zastoupení v občanskoprávních sporech před soudy ČR všech stupňů. Především ve věcech náhrady škody a ochrany osobnosti.

Vyřizování náhrady škody s povinnými osobami, vedení jednání o smírném vyřešení věci, popřípadě zastupování v soudních sporech.

 Právní pomoc ve věcech ochrany osobnosti, jednání o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění –náhrady nemajetkové újmy v penězích.

 Pomoc ve věcech medicínského práva, při pochybení lékařů či nemocnic. Zastupování při likvidaci škod z úrazů ve školských zařízeních.

 Poskytujeme právní zastoupení při řešení pojistných událostí, jednání s pojišťovnami, případně zastupování při soudních sporech s nimi.

Kontakt

Advokátní kancelář
JUDr. Emanuel Mašín
Pavla Švandy ze Semčic 12
Praha 5 , PSČ 150 00

Tel : 257 324 579
Mob:777 119 334
E-mail:akmasin@seznam.cz

ak mašín